Criollos


Od května 2003 netvoří naše stádo pouze teplokrevníci, Quarters a Paints, ale také jihoameričtí rančovní koně - CRIOLLOS. Při rozmýšlení, jak vylepšit naše stádo jsme zohlednili speciálně - pevnou stavbu těla, pevné nervy a spolehlivost v terénu. Z mnoha stran nám byly rozmlouváni naši oblíbeci - Quarters a naopak doporučováni CRIOLLOS. Po dlouhém rozmýšlení jsme s nedůvěrou vybrali 5 koní, kteří byli měsíc předem importováni z Jižní Ameriky.

Na začátku naší práce s novými koňmi skepse narůstala. Koně pracovali v neuvěřitelném tempu Gauchos a velmi se báli lidí. Po jednom týdnu se ale ukázali z úplně jiné strany. V chodu výborní, klidní a zvědaví; pod sedlem jednoduše pohádka. Pouze jednou rukou vedení, absolutně jednoduše reagující na minimálni přenesení težiště. Sen každého jezdce, který si chce vychutnat vyjížďku. Naši Criollos jsou jednoduše naší pýchou!

Motto se ukazuje pravdivým: Dej CRIOLLO čas a on s tebou půjde kamkoliv. Stane se jednoduše tvým nejlepším přítelem!Nahoru